Педагогічна рада 02.11.2016

Гасло: "Не бійтеся зростати повільно, бійтеся залишатися незмінними" Китайське прислів'я

 

1.Сучасний урок. Шляхи   підвищення  його ефективності.

Мета:

Ø  Актуалізація проблеми підвищення ефективності сучасного уроку.

Ø Колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності кожного уроку

     завдяки впровадженню інтерактивних технологій навчання,

     нестандартних прийомів активізації  пізнавальної діяльності учнів.

Ø  Активізація творчих здібностей, розвиток творчого потенціалу

     кожного вчителя.

Форма заходу:   педагогічна рада –практичний семінар - тренінг 

ДІАГНОСТИКА

Опитування для членів педагогічної ради

Сучасний урок

Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа»

Пропозиції та коментар до педагогічної ради

Проект рішення педагогічної ради